SC CUPT SA TIRGU OCNA

GRAFICE COLECTARE DESEURI 2024

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dunga.jpg

GRAFICE COLECTARE DESEURI

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dunga.jpg

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este dunga.jpg

Consiliul Local al orasului Târgu Ocna, cu sediul in strada Trandafirilor, nr. 1, judetul Bacau in calitate de autoritate publica tutelara a SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA  anunta inceperea procesului de selectie pentru un membru al Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI  PUBLICE TIRGU OCNA SA, in conformitate cu O.U.G. nr.l09/2011 modificata si aprobata prin Legea nr.111/2016, a H.C.L. nr.50 din 27 mai  2021 si a dispozitiilor prevazute de procedura de selectie care va consta in depunerea de catre candidati a unui dosar de candidatura insotit de declaratia de intentie si sustinerea unui interviu de selectie.

Pentru mai multe informatii accesati urmatoarele link-uri :

Anunt incepere proces de selectie pentru un membru al Consiliului de Administratie SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE TIRGU OCNA SA

Declaratie pe propria raspundere

Scrisoarea de asteptari pentru desemnarea membrilor Consiliului de administratie al SC CUPT SA

ANUNŢ PUBLIC

S.C. COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE TÎRGU OCNA S.A., Adresa: Târgu Ocna, str. Trandafirilor nr. 1 BIS, Judeţul Bacău, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J04/660/12.08.2010, Telefon:0234/340384, E-mail: cuptgocna@yahoo.ro, titular al activităţii: „Colectarea deșeurilor municipale de pe raza orașului Târgu Ocna”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, Târgu Ocna, str. Costache Negri, drum acces statia de epurare, nr. f.n, judeţul Bacău.
Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr.23, în zilele de luni – joi, între orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 – 14,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Grafice colectare selectiva deseuri

Anunt

SC CUPT SA TARGU OCNA, cu sediul în str.Trandafirilor nr.1 bis, angajeaza muncitori necalificati pentru  activitatea de salubritate stradală (măturători).

Interviul va avea loc joi 27.02.2020,orele 9.00, la punctul de lucru al societatii din Targu Ocna, b-dul. Ferdinand (fostul sediu Fisc din Targu Ocna), bloc F1,Parter

Se ofera salariu motivant si bonuri de masa.

Relatii la tel: 0234 340 384

 

Zone deszapezire UAT Tg.Ocna 2019-2020

Lista strazi

Anunt angajare 11.11.2019

SC CUPT SA, angajeaza muncitori necalificati salubritate.

Interviul va avea loc joi 14.11.2019, la sediul societatii din Targu Ocna, b-dul Ferdinand (fostul sediu fisc din Targu Ocna), bloc F1,parter sau pe e-mail: cuptgocna@yahoo.ro

Relatii la tel: 0742 204 141

Anunt 12.09.2019

SC CUPT SA TARGU OCNA, angajeaza sofer categoria C.

Se ofera salariu motivant, tichete de masa.

CV-urile se depun la sediul societatii din Targu Ocna, b-dul Ferdinand (fostul sediu fisc din Targu Ocna), bloc F1,parter sau pe e-mail: cuptgocna@yahoo.ro

Relatii la tel: 0742 204 141

Angajari

SC Compania de Utilitati Publice SA Tg. Ocna angajeaza:

– economist sau contabil.

– CV-urile se vor depune la sediul societatii din str. C. Negri, bl. F1,
parter, loc. Tg. Ocna, jud. Bacau sau pe mail: cuptgocna@yahoo.ro,
pana la data de 11.03.2019.

Interviul va avea loc in data de 13.03.2019.

Tarife practicate de catre S.C. C.U.P.T S.A. incepand cu data de 01.06.2018